Corona protocol

Corona protocol bij de Goudse Popschool per maandag 12 oktober 2020:

1) Ontvangstruimte
Het dragen van een mondkapje in de ontvangsthal en in de gangen is voor iedereen verplicht, dus ook voor personen van 6 tot 13 jaar. Op de vloer van de ontvangstruimte is tape aangebracht om de anderhalve metervakken te markeren. Het aantal zitplaatsen voor wachtende ouders/begeleiders is beperkt. Leerlingen mogen pas 5 minuten voor aanvang les naar binnen. Op de bar staat een fles met ontsmettingsmiddel, iedereen die binnenkomt ontsmet zijn/haar handen. Niet meer dan 5 mensen tegelijk in de ontvangstruimte (exclusief toezichthouder).
2) Toezichthouder
Bij de benedenbar worden docenten en leerlingen ontvangen door toezichthouder. Toezichthouder staat achter plexiglas. Deze coördineert en stroomlijnt het verkeer in de ontvangstruimte, op de benedengang, bij de toiletten en op de trap. Er is een spiegel opgehangen om de toezichthouder een beeld te geven van het verkeer op de trap.
3) Leerlingen
Leerlingen komen alleen naar de les. Ouders of begeleiders worden niet toegelaten in het leslokaal tenzij het een proefles betreft. Als een leerling last heeft van verkoudheid of koorts, of als een gezinslid van de leerling koorts heeft, moet hij/zij de les afzeggen. Constateert de toezichthouder of docent dat een leerling hoest of snottert dan moet de leerling meteen naar huis worden gestuurd.
4) Docenten
Als een docent last heeft van verkoudheid of koorts zegt deze de lesdag af en blijft thuis. Zo mogelijk zal er een invaldocent voor de leerlingen worden geregeld.
5) Benedengang
Mondkapjesplicht. De benedengang wordt voorzien van een bewegingsmelder; licht aan betekent 'gang is bezet' en licht uit betekent 'gang is vrij'. Toezichthouder maakt meerdere malen per dag deurklinken van de leslokalen op de begane grond schoon.
6) Toiletten en trap
Docenten geven leerlingen te allen tijde voorrang op de trap. Toiletten zitten op slot, de sleutel kan worden afgehaald bij de toezichthouder. Er maakt maar één persoon tegelijk gebruik van de toiletten. Probeer het toiletgebruik zoveel mogelijk te beperken. Toezichthouder maakt meerdere malen per dag de trapleuning schoon.
7) Bovengang
Mondkapjesplicht. Er is een fles met ontsmettingsmiddel in de bovengang waar leerlingen en docenten voor en na de les hun handen kunnen ontsmetten. De podiumruimte is opengesteld voor lessen. Docenten die in de bovenlokalen lesgeven zullen de leerlingen begeleiden in het houden van afstand op de hal. Toezichthouder maakt meerdere malen per dag deurklinken schoon.
8) Leswissels
Lokalen krijgen onderling aangepaste start- en eindtijden om drukte tegen te werken. Toezichthouder beneden laat de volgende leerling pas naar lokaal toe als het de lokaal-gebonden tijd is voor de leswissel. Verlaat de Goudse Popschool direct na je les. 
9) Lokalen
Alle lokalen zijn voorzien van een grote plexiglas plaat die tussen docent en leerling geplaatst kan worden in verticale of horizontale stand. Docent en leerling zitten anderhalve meter uit elkaar. Er worden geen handen geschud, hoesten/niezen in de ellebogen en docenten wijzen leerlingen erop dat ze voor aanvang van de les hun handen ontsmetten. Er zijn doekjes en reinigingsmiddel aanwezig waarmee docent/leerling na iedere les de gebruikte oppervlaktes moet afnemen.