Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door de Goudse Popschool met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De Goudse Popschool verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door de Goudse Popschool worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De Goudse Popschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. De Goudse Popschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van de Goudse Popschool opgenomen informatie en tarieven. Hoewel de Goudse Popschool alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de Goudse Popschool niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. Verwijzingen naar sites die niet door de Goudse Popschool worden onde rhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel de Goudse Popschool uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door de Goudse Popschool worden onderhouden wordt afgewezen.