Lesaanbod

Instrument- en zanglessen kunnen op ieder moment in het schooljaar worden gestart. Voor instrument- en zanglessen kan eenmalig een gratis- en vrijblijvende proefles worden gevolgd. Na het volgen van deze proefles is het mogelijk om direct te beginnen met de eerste lesronde. Het aantal lessen per lesronde staat vermeld bij het gewenste vak. Na iedere lesronde heeft de leerling de keuze om verder te gaan met een nieuwe lesronde of om te stoppen. Er wordt wekelijks lesgegeven op een vast tijdstip. Deze vaste lestijd wordt in onderling overleg afgesproken. Gedurende de reguliere schoolvakanties wordt geen les gegeven, de dan nog "openstaande" lessen worden doorgeschoven tot na de vakantie.

Selecteer het gewenste vak voor meer informatie.